วันอังคาร, 27 กันยายน 2559

กองกำกับการบริการคนต่างด้าว

กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

จำการเข้าระบบ

       

Presentation บก ตม 4

A+ R A-
  • 590925_511.jpg
  • 590925_512.jpg
  • 590925_513.jpg

ประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแด…

27-09-2559 Hits:3 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 3 ต.ค. 2559 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 ต.ค. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.” >> download pdf 

Read more

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการช่องตรวจหนังสื…

09-09-2559 Hits:152 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังตับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย)มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์โคงการซ่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ของครวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (download file) ...

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา

29-05-2559 Hits:549 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 14.00 - 17.00 น. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผบก.ตม.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา ( THE RIGIONAL BORDER COMMITTEES MEETING ; RBC ) ฝ่ายไทย ด้านกองทัพภาคที่ 2 และฝ่ายกัมพูชา ด้านภูมิภาคทหารที่ 4 ประจําปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมอังกอร์ เซนจูรี่ จว.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานกรรมฝ่ายไทย และ พล.อ.เจีย มอน รอง ผบ.ทบ/ผบ.ภท.4 เป็นประธานกรรมการฝ่ายกัมพูชา      

Read more

ตรวจราชการที่ตม.จว.สุรินทร์

29-05-2559 Hits:234 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 30 พ.ค.2559 เวลาประมาณ 08.30 น. พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ตม.จว.สุรินทร์ โดยมีพ.ต.ท.สมศักดิ์ วงศ์ชัยประเสริฐ สวญ.ตม.จว.สุรินทร์, พ.ต.ต.เสฏพงศ์ ขจรบุญญาวัฒน์ สว.ตม.จว.สุรินทร์และข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจฯ ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการต่างๆ และให้โอวาทในการทำงานเป็นสากลโดยใช้หลักความถูกต้องถูกกฎหมายเป็นที่ตั้ง และให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของตม.จว.สุรินทร์ด้วยในคราวนี้ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  

Read more

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

29-05-2559 Hits:142 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ในวันที่ 28 พ.ค.2559 เวลา 18.30 น. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผบก.ตม.4 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 6 ชุดจากท่านกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดขอนแก่น รวมถึงการเลี้ยงอาหารค่ำแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.4  

Read more

เข้าร่วมแถลงข่าวการจับกุมคดีสำคัญ

29-05-2559 Hits:141 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

พ.ต.อ.ภีมเดช สาระกูล รอง ผบก.ตม.4 ได้รับมอบหมายจาก ผบก.ตม.4 เข้าร่วมแถลงข่าวการจับกุมคดีสำคัญ ราย............ ณ สตม. ซ.สวนพลู

Read more
พ.ร.บ
อำนวนความสะดวก
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ปณิธานความดี
ปณิธานความดี
ปณิธานความดี ปณิธานความดี
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
Bike for mom
ปั่นเพื่อแม่
bike for mom bike for mom
bike for dad
ปั่นเพื่อพ่อ
bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ

ภาพกิจกรรม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔