เรียนภาษาเกาหลีใช้บ่อยๆกับเพื่อน
เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ฝึกพูดภาษาเกาหลี
วิธีการอ่านออกเสียง
พยัญชนะภาษาลาว
วิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาลาว
ฝึกเรียนภาษาจีน
ทักทายภาษาจีน
ฝึกพื้นฐานภาษาจีน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
E-Book
งานพระราช- พิธีพระบรมศพ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

.

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

22-06-2560 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 มิ.ย.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์และออกกำลังกาย

22-06-2560 Hits:2 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (21 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึก,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน พร้อมได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (Sport Day) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน   ...

Read more

เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ

16-06-2560 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

นี้ 14 มิ.ย. 60 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (ด้านอำเภอเชียงแสน) ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ พร้อมนี้ได้ขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในภารกิจตรวจราชการของจเร สตม. และการแข่งขันกีฬาหน่วยงานของ อ.เชียงแสน และให้เตรียมความพร้อมในภารกิจอื่นๆต่อไป   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

16-06-2560 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (15 มิ.ย.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ตามโครงการ “แม่ไก่ออกไข่”

16-06-2560 Hits:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (14 มิ.ย.60) ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน,พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม (แม่ไก่) ร่วมกันเป็นวิทยากร มาถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ตามโครงการ “แม่ไก่ออกไข่” ประจำสัปดาห์เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี (Technology Criminal Investigation) ณ ห้องศูนย์อำนวยการควบคุมและกำกับดูแลบริหารข้อมูลคนต่างด้าว (ICC) ด่าน ตม.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมประจำสัปดาห์นี้ ดังนี้ 1. การสืบค้นข้อมูลจากโซเชียลของผู้ต้องสงสัย 2. แนะนำการใช้เทคโนโลยีขั้นส...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์ ทำกิจกรรม 5 ส. และออกกำลังกาย

15-06-2560 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (14 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ฯ ปรท. ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.หญิง บุณยาพร เสนาวรรณ์ รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งทำกิจกรรม 5 ส. ทาสีแบ่งโซนที่พักอาศัย และออกกำลังกาย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน อำเภอเชียงแสน ประจำปี พ.ศ.2560

13-06-2560 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (10 พ.ค.2560) เวลา 07.30 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน อำเภอเชียงแสน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียวแสน : ต้อนรับการตรวจราชการของ จเร สตม. (พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี ผบก.อก.สตม. ห…

08-06-2560 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (8 มิ.ย.60) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการจาก พล.ต.ต.ชูชาติ น้อยคนดี ผบก.อก.สตม.หัวหน้าคณะตรวจราชการ สตม. พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ ด่าน ตม.เชียงแสน โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานของหน่วยตามแบบตรวจ จเร และ ตามนโยบายของ สตม. ผลการตรวจราชการของคณะตรวจราชการในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เป็นที่น่ายกย่องและสมควรเอาไปเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด สตม.   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ทำกิจกรรม 5 ส.

07-06-2560 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (7 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ควบคุมดูแลการทำกิจกรรม 5 ส. ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ บริเวณ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจากคณะจเร สตม. ประจ…

06-06-2560 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ควบคุมและอำนวยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อรอรับการตรวจราชการจาก คณะจเร สตม. ประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจากคณะจเร สตม. ประจ…

05-06-2560 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ควบคุมและอำนวยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อรอรับการตรวจราชการจาก คณะจเร สตม. ประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย   ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึก เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจากคณะจเร สตม. ประจำปี พ.ศ.2560

02-06-2560 Hits:40 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 มิ.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน กำกับและอำนวยการฝึกข้าราชการตำรวจ เพื่อรอรับการตรวจราชการจาก คณะจเร สตม. ประจำปี 2560 โดยมี พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

02-06-2560 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 มิ.ย. 2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจากคณะจเร สตม. ประจ…

01-06-2560 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (31 พ.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ควบคุมและอำนวยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อรอรับการตรวจราชการจาก คณะจเร สตม. ประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ ร.ต.อ.ธีระชัย ยอดสนิท รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ณ โรงยิมเทศบาลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ด่านสะพานมิตรไทยลาวแห่งที่4 ได้มีการซักซ้อมสถานการณ์สมมติแผนโรคโปลิโอ60

31-05-2560 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(30 พ.ค.60) เวลา 10.30 น. ด่านสะพานมิตรไทยลาวแห่งที่4 ได้มีการซักซ้อมสถานการณ์สมมติแผนโรคโปลิโอ60 "โดยมีการจำลองเหตุการณ์ว่า ได้รับแจ้งจาก จนท.บขส.ประจำรถ ว่าพบผู้ป่วยเป็นผู้ชายชาวลาวมีอาการแขนและขาอ่อนแรงทั้ง2 ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง สงสัยว่าน่าจะเป็นโรคโปลิโอ และพบผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงชาวลาวอายุ2 ขวบ เดินทางมากับพ่อและแม่ มีอาการแขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง จึงได้มาแจ้ง จนท.ควบคุมโรค " ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 ...

Read more

เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ

25-05-2560 Hits:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้  25 พ.ค.60  เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต  ปิ่นปัก  ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (ด้านอำเภอเชียงแสน)   ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ พร้อมนี้ได้กำชับเรื่องการอบรมการตรวจบุคคลและยานพาหนะ  ในวันที่ 26 พ.ค.60  โดยเน้นย้ำให้ทุกคนเข้ารับการอบรมให้ตรงเวลา  และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน:ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

25-05-2560 Hits:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 พ.ค.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสนเปิดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

25-05-2560 Hits:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (24 พ.ค.2560) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เปิดการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารควบคุมผู้ต้องกัก ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับวิทยากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของและวิทยากรเทศบาลตำบลเวียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีทักษะเบื้องต้นในการป้องกัน สาเหตุ และการระงับอัคคีภัย รวมถึงการดูแล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดอัคคีภัย ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิ…

24-05-2560 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 พ.ค.2560) พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรม จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ภายใต้โครงการ ทำดีถวาย พ่อหลวง กิจกรรมที่ 7) เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เป็นต้นไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกเพื่อเตรียมพร้อมแสดงการฝึกเพื่อรอรับการตรวจราชการจากคณะจเรตำรวจ สำนั…

18-05-2560 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (18 พ.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธีระชัย ยอดสนิท รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกข้าราชการตำรวจ เพื่อเตรียมพร้อมแสดงการฝึกเพื่อรอรับการตรวจราชการจากคณะจเรตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...

Read more

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรม

18-05-2560 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(17 พ.ค.2560)เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.หญิง รุ่งนภา แก้วคำมา รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ปฏิบัติหน้าที่ งาน บคด. พร้อมด้วย จนท.สืบสวนฯ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดยได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับแจ้งชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยภายใน 24ชม. การรายงานตัว 90 วันของคนต่างด้าว, รวมทั้งเชิญชวนให้หน่วยงานราชการที่มาร่วมออกหน่วยแอดไลน์ของด่าน ตม.เชียงแสน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ...

Read more

ต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

18-05-2560 Hits:62 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 พ.ค.60) เวลา 17.20 น. พ.ต.ท.หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จุดตรวจสะพานมิตรภาพ 4 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ณ สะพานมิตรภาพ 4

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน 2 แผ่นดิน (ไทย-สปป.ลาว) เนื่องในวันวิสาขบูชา

15-05-2560 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (10 พ.ค. 2560) เวลา 19.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.มานพ ใจปลา รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน , ร.ต.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ เหล่าเมือง รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน 2 แผ่นดิน (ไทย-สปป.ลาว) เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย  ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตักบาตรเป็งปุ๊ด 2 แผ่นดิน (ไทย-สปป.ลาว) ในโครงก…

15-05-2560 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (09 พ.ค. 2560) เวลา 23.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด 2 แผ่นดิน (ไทย-สปป.ลาว) ในโครงการ วิสาขบูชาและอัฏมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาประจำปี 2560 ณ บริเวณตั้งแต่สี่แยกไฟแดง ผ่านถนนกาดกองเก่า สบสม-หาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกเพื่อเตรียมพร้อมแสดงการฝึกเพื่อรอรับการตรวจราชการจากคณะจเรตำรวจ สำนั…

15-05-2560 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (11 พ.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกข้าราชการตำรวจ เพื่อเตรียมพร้อมแสดงการฝึกเพื่อรอรับการตรวจราชการจากคณะจเรตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

15-05-2560 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (11 พ.ค. 2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน

15-05-2560 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 11 พ.ค.60 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (ด้านอำเภอเชียงแสน) ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจพร้อมนี้ได้กำชับเรื่องเตรียมพร้อมการฝึก และเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการตรวจของจเรฯในวันที่ 7 มิ.ย.60 นี้ ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกเพื่อเตรียมพร้อมแสดงการฝึกเพื่อรอรับการตรวจราชการจากคณะจเรตำรวจ สำนั…

07-05-2560 Hits:49 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (4 พ.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึกข้าราชการตำรวจ เพื่อเตรียมพร้อมแสดงการฝึกเพื่อรอรับการตรวจราชการจากคณะจเรตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ (2)

07-05-2560 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้  4  พ.ค.60  เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต  ปิ่นปัก  ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (ด้านอำเภอเชียงแสน)  ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ พร้อมนี้ได้กำชับเรื่องเตรียมพร้อมการฝึก เพื่อรองรับการตรวจของจเรฯในวันที่ 7 มิ.ย.60 นี้ และในการตรวจพาหนะทางน้ำ,ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตรวจฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับเรือท่องเที่ยวจีนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

07-05-2560 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (4 พ.ค.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกเพื่อเตรียมพร้อมแสดงการฝึกเพื่อรอรับการตรวจราชการจากคณะจเรตำรวจ สำนั…

07-05-2560 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (3 พ.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน เพื่อเตรียมพร้อมแสดงการฝึกเพื่อรอรับการตรวจราชการจากคณะจเรตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีน

07-05-2560 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 พ.ค.2560 เวลา 18.30 น. พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีน จำนวน 176 คน ซึ่งเดินทางโดยทางเรือ มาจากท่าเรือกวนเหล่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าเรือเวียงเชียงแสน ...

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ครั้งที่ 89(TBC-89)

02-05-2560 Hits:63 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทน ด่าน ตม.เขียงแสน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ครั้งที่ 89(TBC-89) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมโรงแรมอาข่าซานหมุ่น จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

02-05-2560 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (27 เม.ย.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์และออกกำลังกาย

02-05-2560 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (26 เม.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน กำกับและอำนวยการฝึก โดยมี พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ เหล่าเมือง รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน และได้ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน: ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกัน…

02-05-2560 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (26 เม.ย.60) เวลา 08.30 -16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 60 ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต โดย สถาบันพระประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน: ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกัน…

02-05-2560 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (25 เม.ย.60) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 60 ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดย สถาบันพระประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...

Read more

ผบช.สตม.ได้มาตรวจเยี่ยม ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน

02-05-2560 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม.ได้มาตรวจเยี่ยม ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ ...

Read more

ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติงานของ ด่าน ตม.เชียงแสน

02-05-2560 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (22 เม.ย.60) เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,ร.ต.อ.สมยศ กองมนต์ รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติงานของ ด่าน ตม.เชียงแสน แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน ณ สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ...

Read more

ให้การต้อนรับและร่วมประชุมในโอกาสที่ท่าน พิชิต อัคราทิพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแ…

02-05-2560 Hits:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ (22 เม.ย.2560)เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่านตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมในโอกาสที่ท่าน พิชิต อัคราทิพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) พร้อมกับบรรยายภาพรวมผลการปฏิบัติงานของ ด่าน ตม.เชียงแสน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ...

Read more

ตารางวงเงินงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร

15-05-2560 Hits:39 ประกวดราคา Super User

ตารางวงเงินงบประมาณและคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

การจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร

15-05-2560 Hits:29 ประกวดราคา Super User

การจัดซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน (ดีเซล)

15-05-2560 Hits:35 ประกวดราคา Super User

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน (ดีเซล) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

29-08-2559 Hits:380 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๕๐ รายการ

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์ 1 คัน)

29-08-2559 Hits:191 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๑ รายการ >>อ่านรายละเอียด PDF

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 081-9536356

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

Visitors Counter

00029185
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
377
1508
25750
6125
4639
29185

Your IP: 54.81.235.55
2017-06-23 17:03