เรียนภาษาเกาหลีใช้บ่อยๆกับเพื่อน
เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ฝึกพูดภาษาเกาหลี
วิธีการอ่านออกเสียง
พยัญชนะภาษาลาว
วิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาลาว
ฝึกเรียนภาษาจีน
ทักทายภาษาจีน
ฝึกพื้นฐานภาษาจีน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
E-Book
งานพระราช- พิธีพระบรมศพ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

.

ด่าน ตม.เชียงแสน : ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

14-04-2560 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 เม.ย. 2560) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกันถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์เทพนิมิต ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

14-04-2560 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 เม.ย. 2560) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง

14-04-2560 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 เม.ย. 2560) เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ. เชียงแสน จ.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง

14-04-2560 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 เม.ย. 2560) เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง บริเวณถนนสายหลัก (บ้านหัวเวียง-บ้านหาดไคร้) ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์และออกกำลังกาย

13-04-2560 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (12 เม.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน พร้อมได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (Sport Day) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

10-04-2560 Hits:127 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (7 เม.ย.60) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และคณะข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ด่านสากลขัวมิตรภาพ 4 สปป.ลาว ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์

10-04-2560 Hits:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (5 เม.ย.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

01-04-2560 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (30 มี.ค.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ตามโครงการ “แม่ไก่ออกไข่”

01-04-2560 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (29 มี.ค.2560) ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ด่าน ตม.เชียงแสน ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ตามโครงการ “แม่ไก่ออกไข่” ประจำสัปดาห์เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี (Technology Criminal Investigation) โดยให้ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม (แม่ไก่) มาถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ณ ห้องศูนย์อำนวยการควบคุมและกำกับดูแลบริหารข้อมูลคนต่างด้าว (ICC) ด่าน ตม.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมประจำสัปดาห์นี้ ดังนี้ 1. การสืบค้นหมายจับ ในฐานข้อมูล PDC ( Police Data Center ) ว่ามีหมายจับของ สภ. ในเขตพื้นที่จำนวนกี่หมายและหมายจับที่...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ทดสอบสมรรถภาพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 และออกกำลังกาย

01-04-2560 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (29 มี.ค.60) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 และออกกำลังกาย ณ ลานอเนกประสงค์สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ...

Read more

เข้าร่วมเสวนาและถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ FM 95.75 MHz ในรายการ "รอบรู้แรงงาน" สัญจรค…

29-03-2560 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 28 มี.ค.2560 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาและถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ FM 95.75 MHz ในรายการ "รอบรู้แรงงาน" สัญจรครั้งที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ปี 2560 ณ ร้านอาหารครัวไท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมทำบุญตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย และทำบ…

29-03-2560 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (23 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมทำบุญตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย และทำบุญบ้านพักข้าราชการตำรวจ (หลังใหม่) เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณสถานที่บ้านพักข้าราชการด่าน ตม.เชียงแสน บ้านห้วยเกี๋ยง ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

29-03-2560 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (23 มี.ค.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ทดสอบสมรรถภาพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ออกกำลังกาย และกิจกรรม 5 ส…

29-03-2560 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 มี.ค.60) เวลา 13.00 พ.ต.อ.ณัชธฤต ปินปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วยการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ออกกำลังกาย และ ทำกิจกรรม 5 ส. ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านพักข้าราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ณ บ.ห้วยเกี๋ยง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกอบรม โครงการ “แม่ไก่ออกไข่”

29-03-2560 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 มี.ค.2560) ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ด่าน ตม.เชียงแสน ฝึกอบรม โครงการ “แม่ไก่ออกไข่” ประจำสัปดาห์เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี (Technology Criminal Investigation) โดยให้ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม (แม่ไก่) มาถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ณ ห้องศูนย์อำนวยการควบคุมและกำกับดูแลบริหารข้อมูลคนต่างด้าว (ICC) ด่าน ตม.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จีน ลาว เมีย…

29-03-2560 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 22 มี.ค.2560 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท. พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จีน ลาว เมียนมาและไทย ณ สนามกีฬา รร.เชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

16-03-2560 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 มี.ค. 2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกอบรม โครงการ “แม่ไก่ออกไข่”

16-03-2560 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (15 มี.ค.2560) ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ด่าน ตม.เชียงแสน ฝึกอบรม โครงการ “แม่ไก่ออกไข่” ประจำสัปดาห์เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี (Technology Criminal Investigation) โดยให้ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม (แม่ไก่) มาถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ณ ห้องศูนย์อำนวยการควบคุมและกำกับดูแลบริหารข้อมูลคนต่างด้าว (ICC) ด่าน ตม.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์

16-03-2560 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (15 มี.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล ,พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้กำกับและอำนวยการฝึก โดยมี พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้ควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.รุ่งเพ็ชรสัณห์ เฟื่องมณี รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) และอบรมเรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับ ตัวแทนสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย และคณะ

13-03-2560 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (13 มี.ค. 2560) เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ ตัวแทนสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อเดินทางมาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.ต.สุภธัช คำดี รอง ผบช.สตม.(บร) และคณะฯ

10-03-2560 Hits:60 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (9 มี.ค. 60) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุภธัช คำดี รอง ผบช.สตม.(บร) พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจสอบการทำงานและเพื่อรับทราบปัญหาการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย โดยเฉพาะ ระบบ Pibics และ E-fingerprint ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียแสน ได้บรรยายสรุปและสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ .เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

10-03-2560 Hits:27 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (9 มี.ค. 2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : เปิดโครงการ “โครงการแม่ไก่ออกไข่”

10-03-2560 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (8 มี.ค.2560) เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้เปิด “โครงการแม่ไก่ออกไข่” เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี (Technology Criminal Investigation) แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตลอดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดคนอื่นๆ ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ณ ห้องศูนย์อำนวยการควบคุมและกำกับดูแลบริหารข้อมูลคนต่างด้าว (ICC) ด่าน ตม.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมีวิทยากรบรรยายได้แก่ ข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม (แม่ไก่) มาถ่ายทอดค...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์และทำกิจกรรม 5 ส.

10-03-2560 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (8 มี.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน และได้ทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณอาคารที่ทำการฯ ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

02-03-2560 Hits:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (2 มี.ค.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อำเภอ…

02-03-2560 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 มี.ค.2560) เวลา 07.00-18.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งกีฬาประจำอำเภอเชียงของ เพื่อสนับสนุน นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอเชียงของ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาประจำอำเภอเชียงของ ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับและรับการตรวจราชการจาก คณะตรวจราชการ บก.ตม.5.

23-02-2560 Hits:34 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (22 ก.พ.2560) เวลา 13.00-18.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รอง ผบก.ตม. 5 (หัวหน้าคณะตรวจราชการฯ) และคณะตรวจราชการ บก.ตม.5 โดยได้มีการตั้งแถวรับและกล่าวรายงาน หลังจากนั้นคณะตรวจราชการฯ จึงได้ทดสอบการฝึกตามแบบฝึกของ ตร. และตรวจแฟ้มข้อมูลต่างๆ ที่ได้มีการดำเนินการตามแบบตรวจราชการของจเรตำรวจ และการตรวจสถานที่จริงตามตัวชี้วัด ของแบบตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปผลการตรวจได้รับการชมเชยในทุกๆด้าน จากหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ และ จนท.คณะตรวจราชการ จาก บก.ตม.5 ตลอดจนได้มีการนำโครงการฯ ต่างๆ หลายโครงการของหน่วย ไปเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยอื่นๆ ในสัง...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับพล.ต.ต.นิติพงศ์ เนียมน้อย รอง ผบช.สตม.(ปป) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติห…

16-02-2560 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 ก.พ.2560) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ตั้งแถว รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ฯ จาก พล.ต.ต.นิติพงศ์ เนียมน้อย รอง ผบช.สตม.(ปป) ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย หลังจากนั้นได้นำตรวจเยี่ยมอาคารที่ทำการฯ อาคารควบคุมผู้ต้องกักฯ รับฟังบรรยายสรุป และพล.ต.ต.นิติพงศ์ฯ ให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ด่าน ตม.เชียงแสน จากนั้นได้เดินทางตรวจจุดผ่านแดนฯต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ด่าน ตม.เชียงแสน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : เคารพธงชาติ

16-02-2560 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (16 ก.พ. 2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

รอง ผบช.สตม.(ปป) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ฯ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ-ห้วยทร…

16-02-2560 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

15 ก.พ.60 เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ฯ จาก พล.ต.ต.นิติพงศ์ เนียมน้อย รอง ผบช.สตม.(ปป) ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ-ห้วยทราย อ.เชียงของ จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ด่าน ตม.เชียงแสน ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ.60 ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับคณะตรวจราชการ กต.5 จต.

14-02-2560 Hits:72 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

คณะตรวจราชการ กต.5 จต. ตรวจราชการ ด่าน ตม.เชียงแสน วันนี้ (14 ก.พ.2560) เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เรียงราย พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้เตรียมความพร้อมและตั้งแถวรับการตรวจราชการ จาก พล.ต.ต.ณรงค์ ศุภเอม ผบก. กต.5 และคณะ โดยคณะตรวจราชการฯ ได้ตรวจความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ ของ อาคารที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน และได้ตรวจผลการดำเนินงานตามแบบตรวจจเร ประจำปี งบประมาณ 2560 โดยในภาพรวม ด่าน ตม.เชียงแสน มีการดำเนินการตามแบบตรวจจเร ครบถ้วน  ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ทำกิจกรรม 5 ส.

09-02-2560 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (9 ก.พ.2560) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการความคุมดูแลการทำกิจกรรม 5 ส. ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ บริเวณด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : เคารพธงชาติ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ตามโครงการสุขาน่าใช้ พร้…

09-02-2560 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (9 ก.พ. 2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ตามโครงการสุขาน่าใช้ พร้อมให้บริการ ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์และออกกำลังกาย

08-02-2560 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (8 ก.พ.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน พร้อมได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (Sport Day) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

05-02-2560 Hits:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (2 ก.พ.2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : เข้ารับฟังผลสรุปการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

05-02-2560 Hits:46 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (1 ก.พ. 2560) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยพ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังผลสรุปการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เกี่ยวกับผลสรุปการตรวจของหน่วยเบิกจ่าย ณ ตม.จว.เชียงราย โดยมี พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานในการตรวจ ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : เปิดโครงการ “ ฝึกอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าท…

31-01-2560 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (30 ม.ค. 2560) เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจ เปิดโครงการ “ ฝึกอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ” ร่วมกับมูลนิธิ ไทย – โคเรียน ฮูลี คอมมูเนียน (THAI-KOREAN HOLY COMMUNION) เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการสื่อสารภาษเกาหลีเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาเกาหลี และนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ตรวจโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทา…

31-01-2560 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (27 ม.ค. 59) เวลา 13.00 – 16.30 น. ตามที่ ผวจ.จว.เชียงราย ได้มีคำสั่ง จว.เชียงราย ที่ 5403/2559 ลง 11 พ.ย. 2559 ได้แต่งตั้งให้ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นคณะทำงานติดตามผลดำเนินการตาม “โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560” ของ จว.เชียงราย และ ตามบันทึกสั่งการ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ลงวันที่ 14 พ.ย. 59 ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการตาม โครงการดังกล่าว วันนี้ เวลา 13.00 – 16.30 น. ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ จนท.งานแผน เข้าพบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (10 หมู...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

26-01-2560 Hits:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (26 ม.ค. 2560) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ฝึกประจำสัปดาห์และออกกำลังกาย

26-01-2560 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 ม.ค.2560) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน พร้อมได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (Sport Day) ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ...

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์ 1 คัน)

29-08-2559 Hits:144 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๑ รายการ >>อ่านรายละเอียด PDF

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

29-08-2559 Hits:326 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๕๐ รายการ

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน

      หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถแจ้ง/ร้องเรียนได้โดยตรงที่ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน โทร 081-9536356

      ส่วนการแจ้งรายละเอียด ข้อร้องเรียนทั่วไป หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ สามารถคลิกในช่อง "ติดต่อเรา" แล้วพิมพ์รายละเอียดและข้อมูลให้ติดต่อกลับ

 

Visitors Counter

00017195
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
85
95
16209
3463
5101
17195

Your IP: 54.81.230.32
2017-04-24 03:21