คู่มือ
จรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปณิธานความดี
ปีมหามงคล
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
BIKE FOR MOM
ปั่นเพื่อแม่
bike for mom ปั่นเพื่อแม่
bike for dad
ปั่นเพื่อพ่อ
bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ
แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานครวจคนเข้าเมือง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานครวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.

พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศปปข.(สน.)…

23-09-2559 Hits:1 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 22 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5 ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ในแม่น้ำโขง (ส่วนหน้า) ( ศปปข.(สน.) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดย พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน ในการนี้ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ...

Read more

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5 (4) และคณะ

21-09-2559 Hits:2 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 21 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจาก พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5 (4) โดยมี พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน บรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของหน่วย และรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมอาคารห้องกัก ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พะเยา

21-09-2559 Hits:1 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 20 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5 (4) ได้เดินทางมาตรวจพื้นที่ (ที่ดิน) สำหรับรองรับการก่อสร้างที่พักอาศัยฯ และ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยมี พ.ต.ท.จีรศักด์ ไล้ทองคำ สว.ตม.จว.พะเยา บรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการ ...

Read more

ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติ…

19-09-2559 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 15 ก.ย.2559 เวลา 08.00 น.พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

14-09-2559 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 14 ก.ย.2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์

09-09-2559 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 8 ก.ย.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสนและ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

07-09-2559 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 7 ก.ย.2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รอง ผบช.สตม.(มค) แล…

06-09-2559 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 6 ก.ย.2559 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจาก พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รอง ผบช.สตม.(มค) และคณะโดยมี พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน บรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของหน่วย และรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมอาคารห้องกัก ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ...

Read more

ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการ

06-09-2559 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ก.ย. 59 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับ รอง ผกก. , สว. และ รอง สว. (ฝ่ายอำนวยการ) เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจราชการของ พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รอง ผบช.สตม.(มค.) ในวันที่ 6 ก.ย.59

Read more

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ต. ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. และ …

01-09-2559 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 ก.ย.2559 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ต. ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและเพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของ ด่าน ตม.เชียงแสน ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรับมอบประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนง…

01-09-2559 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 ก.ย.2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน และเป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม/สร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ร…

01-09-2559 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 ก.ย.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอาเซียน” ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ปลาบึก บ้านหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

01-09-2559 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 1 ก.ย.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

31-08-2559 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 31 ส.ค.2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อมอบหมายหน้าที่และเตรียมความพร้อม

31-08-2559 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 31 ส.ค.2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้เรียกประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับ รอง ผกก. , สว. และ รอง สว. (ฝ่ายอำนวยการ) เพื่อมอบหมายหน้าที่และเตรียมความพร้อม เพื่อรอรับการตรวจราชการของ พล.ต.ต. ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม.(ตท) ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 59 และรอรับการตรวจราชการของ พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รอง ผบช.สตม.(มค) เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการของ ด่าน ตม.เชียงแสน ในวันที่ 6 ก.ย.59 ...

Read more

เข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร

30-08-2559 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 30 ส.ค.2559 เวลา 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5(4), พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน, พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก. ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิงหทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน กำชับให้เจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 เข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร นั้นตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ(ขาออก) ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสาร (ใบคู่มือจดทะเบียน) ฉบับจริง/เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องและตรวจพาหนะ จากบุคคลที่ประสงค์จะนำพาหนะออกไปนอกราชอาณาจักร ว่ามีข้อมูลตรงตามพาหนะที่นำออกไปหร...

Read more

เข้าร่วมรับมอบต้นกล้าไม้ตามโครงการปลูกป่ารักษาธรรมเฉลิมพระเกียรติ

29-08-2559 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 ส.ค.2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมรับมอบต้นกล้าไม้ตามโครงการปลูกป่ารักษาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 70 ปี ครองราชย์มหาราชา 84 พรรษา มหาราชินี ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เป็นประธานในพิธี ...

Read more

เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการตำรวจหน่วยงานต่างๆในสังกัด

29-08-2559 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 ส.ค.2559 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการตำรวจหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. เพื่อการบูรณาการในการสกัดกั้นยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ภ.5 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.- 1 ก.ย.59 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จว.เชียงใหม่

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

26-08-2559 Hits:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 ส.ค.2559) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

24-08-2559 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (24 ส.ค.2559) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วินัย เชยบาน รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับ นายพรภพ อ่วมวิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง …

24-08-2559 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 23 ส.ค.2559 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ นายพรภพ อ่วมวิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะฯ ที่เดินทางมาเพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ผ่านเส้นทาง R3A และแม่น้ำโขง ณ ห้องประชุมจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีก…

22-08-2559 Hits:29 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 22 ส.ค.2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล รอง ผบช.สตม. และ พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5 และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

กิจกรรม 5 ส. ของข้าราชการตำรวจในสังกัด

20-08-2559 Hits:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (19 ส.ค.2559) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการความคุมดูแลการทำกิจกรรม 5 ส. ของข้าราชการตำรวจในสังกัด บริเวณด่าน ตม.เชียงแสน ...

Read more

ร่วมวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามแนวชายแดนพื้นที่ริมแม่น…

20-08-2559 Hits:39 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ส.ค.2559 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับตัวแทนจากองค์กรเอกชน มูลนิธิพิทักษ์สตรี ศูนย์เพื่อน้องหญิง เพื่อปรึกษาวางแผนการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้ามนุษย์และการหลบหนีเข้าเมือง ตามแนวชายแดนริมพื้นที่แม่น้ำโขง ในเขตรับผิดชอบของด่าน ตม.เชียงแสน

Read more

ให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบ…

20-08-2559 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่18 ส.ค.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ และ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ

20-08-2559 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 17 ส.ค. 59 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและความคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน และให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณด่าน ตม.เชียงของ ...

Read more

ข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร

16-08-2559 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 12 ส.ค.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ...

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

29-08-2559 Hits:58 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๕๐ รายการ

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน