คู่มือ
จรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปณิธานความดี
ปีมหามงคล
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
BIKE FOR MOM
ปั่นเพื่อแม่
bike for mom ปั่นเพื่อแม่
bike for dad
ปั่นเพื่อพ่อ
bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ
แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานครวจคนเข้าเมือง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานครวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.

ข้าราชการตำรวจด่าน ตม.เชียงแสนร่วม ธำรงไว้ซึ่งความรักชาติ, ศาสนา และพร…

02-07-2559 Hits:28 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59 08.00 น. ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าแถวเคารพธงชาติ และ กล่าวอุดมคติตำรวจ,คำปฎิญาณตนของข้าราชการตำรวจ, วิสัยทัศน์ ตร. และสตม. เพื่อธำรงไว้ซึ่งความรักชาติ, ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และความสามัคคี ของเหล่าข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน จากนั้น ผู้บังคับบัญชาได้ให้โอวาท และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดำรงตนภายไต้หลักประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ และยึดถือวินัยตำรวจอย่างเคร่งครัด และ นำข้าราชการตำรวจร้องเพลงสดุดีมหาราชาเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสนให้การต้อนรับที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี…

02-07-2559 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

16 มี.ค.59 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จำรัส รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ต.ปฐพน อ่อนนวล สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ Mr.Nam Sang Kyu ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน ด่าน ตม.เชียงของ ในการนี้ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้พาเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ อาคารห้องกักคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ จากนั้น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปฏิบั...

Read more

ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ด่าน ตม.เชียงแสน

02-07-2559 Hits:138 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 11 มี.ค.59 เวลา 14.30 – 16.30 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม.ได้เดินทาง พร้อมด้วย พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ด่าน ตม.เชียงแสน เมื่อเดินทางมาถึงยัง ที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงของ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ตั้งแสดงความเคารพ จากนั้น ผบช.สตม. ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ภายใน ด่าน ตม.เชียงของ อาคารห้องกักคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ และรับฟังการบรรยายสรุป จาก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน จากนั้น ผบช.สตม.และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของงานตรวจบุคคลและพาหนะ ด่าน ตม.เชียงแสน ณ สะพานมิตรภาพ 4เชียงของ – ห้วยทราย โดย ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำเยี่ยมชม...

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน