คู่มือ
จรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปณิธานความดี
ปีมหามงคล
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
BIKE FOR MOM
ปั่นเพื่อแม่
bike for mom ปั่นเพื่อแม่
bike for dad
ปั่นเพื่อพ่อ
bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ
แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานครวจคนเข้าเมือง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานครวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.

เข้าร่วมรับมอบต้นกล้าไม้ตามโครงการปลูกป่ารักษาธรรมเฉลิมพระเกียรติ

29-08-2559 Hits:3 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 ส.ค.2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจเข้าร่วมรับมอบต้นกล้าไม้ตามโครงการปลูกป่ารักษาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 70 ปี ครองราชย์มหาราชา 84 พรรษา มหาราชินี ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จว.เชียงราย โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เป็นประธานในพิธี ...

Read more

เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการตำรวจหน่วยงานต่างๆในสังกัด

29-08-2559 Hits:2 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 ส.ค.2559 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการตำรวจหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. เพื่อการบูรณาการในการสกัดกั้นยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ภ.5 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.- 1 ก.ย.59 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จว.เชียงใหม่

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

26-08-2559 Hits:3 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 ส.ค.2559) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

24-08-2559 Hits:6 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (24 ส.ค.2559) เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วินัย เชยบาน รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับ นายพรภพ อ่วมวิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง …

24-08-2559 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 23 ส.ค.2559 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ นายพรภพ อ่วมวิทยา กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะฯ ที่เดินทางมาเพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ผ่านเส้นทาง R3A และแม่น้ำโขง ณ ห้องประชุมจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน : ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีก…

22-08-2559 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 22 ส.ค.2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล รอง ผบช.สตม. และ พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5 และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เนื่องในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ด่าน ตม.เชียงแสน ณ ที่ทำการด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

กิจกรรม 5 ส. ของข้าราชการตำรวจในสังกัด

20-08-2559 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (19 ส.ค.2559) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการความคุมดูแลการทำกิจกรรม 5 ส. ของข้าราชการตำรวจในสังกัด บริเวณด่าน ตม.เชียงแสน ...

Read more

ร่วมวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตามแนวชายแดนพื้นที่ริมแม่น…

20-08-2559 Hits:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ส.ค.2559 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับตัวแทนจากองค์กรเอกชน มูลนิธิพิทักษ์สตรี ศูนย์เพื่อน้องหญิง เพื่อปรึกษาวางแผนการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้ามนุษย์และการหลบหนีเข้าเมือง ตามแนวชายแดนริมพื้นที่แม่น้ำโขง ในเขตรับผิดชอบของด่าน ตม.เชียงแสน

Read more

ให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบ…

20-08-2559 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่18 ส.ค.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ และ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ

20-08-2559 Hits:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 17 ส.ค. 59 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและความคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน และให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณด่าน ตม.เชียงของ ...

Read more

ข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร

16-08-2559 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 12 ส.ค.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมตรวจยึดยาบ้า 202,2000 เม็ด

14-08-2559 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 13 ส.ค. 2559 เวลาประมาณ 08.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ภายใต้การควบคุมของ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน สั่งการให้ งานสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน บูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียงของ, ฝ่ายปกครอง อ.เชียงของ, กองร้อย อส.อ.เชียงของ ที่ 7, สภ.เชียงของ, ร้อย ทพ.ที่ 3101, สถานีเรือเชียงของ(นรข., ตม.เชียงของ, ชฝต.ชด.บ้านโจ้โก้(ตชด.),กก.สส.ภ.จว.เชียงราย, กก.สส.3ฯ บก.สส.ภ.5 กวดขันจับกุมการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบฯ พฤติการณ์ รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติด เส้นทางรอยต่อร...

Read more

ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติ…

12-08-2559 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 11 ส.ค.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ และ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และ...

Read more

ฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

12-08-2559 Hits:25 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 10 ส.ค. 59 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน จับกุมต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน 1 ราย / ข้อหาอยู่ในราช…

10-08-2559 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 9 ส.ค. 2559 เวลา 15.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5(2) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และภายใต้การควบคุมการปฏิบัติโดย พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน สั่งการให้ ชุดสืบสวนปราบปราบ (ชป.2) ดำเนินการออกตรวจสถานที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ รีสอร์ท ห้องเช่า บ้านพัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด เวลา 15.00 น. สืบสวนฯ จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติ ลาว นางอวน ลิพง อายุ 25 ปี ในข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" สถานที่เกิดเหตุ บริเวณท่าเรือบั๊ค ...

Read more

ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา

10-08-2559 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 9 ส.ค.2559 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน / ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา (แบบตอกเสาเข็ม) ของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาก่อสร้าง เลขที่ 1/59 ลงวันที่ 11 ม.ค.2559 ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน จับกุมบุคคลสัญชาติไทย จำนวน 1 ราย / ข้อหา เป็นเ…

10-08-2559 Hits:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 9 ส.ค.2559 เวลา 14.00 น ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5(2) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และภายในการควบคุมการปฏิบัติ โดย พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน สั่งการให้ ชุดสืบสวนปราบปราบ ดำเนินการออกตรวจสถานที่ เสี่ยงต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ รีสอร์ท ห้องเช่า บ้านพัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด เวลา 14.00 น. จนท.สืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน ได้จับกุม - นายคณาวุฒิ พรกิจวัฒนะโกศล อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย - โดยกล่าวหาว่า “เป็นเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองหรือผู้จัดการโรงแรมรับ...

Read more

ปรับมาตรา 38 ไม่แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว 1 ราย

10-08-2559 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 9 ส.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5(2) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ภายใต้การควบคุมของ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน สั่งการให้ ชุดสืบสวนปราบปราบ (ชป.2) ดำเนินการออกตรวจสถานที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ รีสอร์ท ห้องเช่า บ้านพัก และอื่นๆที่เกี่ยวมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด เวลา 13.30 น. ชุดสืบสวนฯ จับกุม นางสุพรรณ ชัยแสน อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย หมายเลข ปชช.3-5703-00403-89-5 ที่อยู่บ้านเลขที่ 289 ม. 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ในข้อหา "เป็นผู้ครอบครองเคหสถาน รับ...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายคนเข…

10-08-2559 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 9 ส.ค.2559 เวลา 11.00 น ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5(2) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และภายในการควบคุมการปฏิบัติ โดย พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ภายใต้การควบคุมของ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน สั่งการให้ ชุดสืบสวนปราบปราบ ดำเนินการออกตรวจสถานที่ เสี่ยงต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ รีสอร์ท ห้องเช่า บ้านพัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด โดยเมื่อ เวลา 11.00 น. ได้เข้า ตรวจสอบน้ำโขงเกสท์เฮ้าส์&รีสอร์ท ตั้งอยู่เลขที่ 94/2 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พบ นางสุกัลยา เกิดผล อายุ 32 ปี แสดงตนเป็นผู้ดูแล...

Read more

ดำเนินการผลักดันบุคคลต่างด้าว สัญชาติลาว จำนวน 1 คน

10-08-2559 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 8 ส.ค.59 เวลา 18.10 น. ตามอนุมัติ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ลง 8 ส.ค.59 อาศัยอำนาจตาม ม.54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ อนุมัติให้ร.ต.อ.มานพ ใจปลา รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ ด.ต.ฉัตรชัย เหลืองณะลาภีร์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน ดำเนินการผลักดันบุคคลต่างด้าว สัญชาติลาว จำนวน 1 คน คือ น.ส.แสงวัน สันติสุก อายุ 30 ปี ออกนอกราชอาณาจักร ทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ม.9 ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ดำเนินการผลักดันบุคคลต่างด้าว สัญชาติลาว จำนวน 2 คน

10-08-2559 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ( 8 ส.ค.59) เวลา 15.40 น. ตามอนุมัติ ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ลง 8 ส.ค.59 อาศัยอำนาจตาม ม.54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ อนุมัติให้ ร.ต.อ.มานพ ใจปลา รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และ ด.ต.ฉัตรชัย เหลืองณะลาภีร์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.เชียงแสน ดำเนินการผลักดันบุคคลต่างด้าว สัญชาติลาว จำนวน 2 คน คือนายยู กิดติพง อายุ 18 ปี และ นางติ๊ก พอนอุดม 24 ปี ออกนอกราชอาณาจักร ทางจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบั๊ค ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน สอบข้อเท็จจริงต่างด้าวขออยู่ต่อกรณีมูลนิธิฯ 2ราย

10-08-2559 Hits:22 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 8 ส.ค.2559 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5(2) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ภายใต้การควบคุมของ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน สั่งการให้ ชุดสืบสวนปราบปราบ (ชป.2) ดำเนินการออกตรวจสถานที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ รีสอร์ท ห้องเช่า บ้านพัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดงานสืบสวนฯ ออกสอบข้อเท็จจริง กรณี 1.MR.CHOU WEI LI อายุ 53 ปี สัญชาติ ไต้หวัน 2.MRS.LEE MEI JUNG อายุ 49 ปี สัญชาติ ไต้หวัน ขออยู่ต่อระยะยาว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการศึกษา มูลนิธิชีวิตใหม่รักเพื่อนบ้านแห...

Read more

ด่าน ตม.เชียงแสน สอบข้อเท็จจริงต่างด้าวขออยู่ต่อระยะยาว

10-08-2559 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 8 ส.ค.2559 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.สงบ สันอุดร รอง ผบก.ตม.5(2) พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ภายใต้การควบคุมของ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน สั่งการให้ ชุดสืบสวนปราบปราบ (ชป.2) ดำเนินการออกตรวจสถานที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ รีสอร์ท ห้องเช่า บ้านพัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด งานสืบสวนฯ ออกสอบข้อเท็จจริง กรณี MS.CHANDNI ANJELEE DABYDOYAL อายุ 25 ปี สัญชาติ มอริเชียส ขออยู่ต่อระยะยาว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท บ้านโบราณเชียงราย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียง...

Read more

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ให้การต้อนรับ มูลนิธิ TKHC FOUNDATION

10-08-2559 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ Mr.Sang Tae Shin ประธานมูลนิธิ TKHC FOUNDATION Thai Korean holy communion foundation และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเพื่อนำสิ่งของอุปโภค เครื่องนอน ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็น สำหรับผู้ต้องกักเพื่อรอการส่งกลับ ณ อาคารห้องกักคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

Read more

เฝ้าฟังการประชุม เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สตม

10-08-2559 Hits:15 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 8 ส.ค.2559 เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน ร.ต.อ.หญิง จันทร์เพ็ญ เหล่าเมือง รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เฝ้าฟังการประชุม เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สตม. ณ ห้องประชุมอาคารห้องกัก ด่าน ตม.เชียงแสน

Read more

เฝ้าฟังการประชุม เรื่อง การบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว

10-08-2559 Hits:21 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 8 ส.ค.2559 เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน  ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เฝ้าฟังการประชุม เรื่อง การบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว สตม. ณ ห้องประชุมอาคารห้องกัก ด่าน ตม.เชียงแสน  

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

29-08-2559 Hits:7 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๕๐ รายการ

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน