คู่มือ
จรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปณิธานความดี
ปีมหามงคล
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
BIKE FOR MOM
ปั่นเพื่อแม่
bike for mom ปั่นเพื่อแม่
bike for dad
ปั่นเพื่อพ่อ
bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ
แผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานครวจคนเข้าเมือง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานครวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.

พร้อมกันกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์

27-10-2559 Hits:2 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ต.ค. 2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และได้มอบชุดขาวให้กับข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการ “ตม.เชียงแสน ทำดีถวายพ่...

Read more

ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบา…

27-10-2559 Hits:4 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมลงนาม ถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ อาคารที่ทำการ ด่าน ตม.เชียงแสน ...

Read more

ข้าราชการตำรวจร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพร…

25-10-2559 Hits:5 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 21 ต.ค. 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ...

Read more

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

20-10-2559 Hits:6 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 ต.ค. 2559) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ร่วมพิธีกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปร…

20-10-2559 Hits:3 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ 19 ต.ค.59 เวลา 16.30 น. ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน (ด้านอำเภอเชียงแสน) ได้เข้าร่วมพิธีกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

20-10-2559 Hits:5 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 19 ต.ค.2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน และให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณด่าน ตม.เชียงแสน ...

Read more

ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปรึกษาและรับฟ…

12-10-2559 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 11 ต.ค.2559 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปรึกษาและรับฟังปัญหาข้อราชการต่างๆ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559 และเตรียมความพร้อมการจัดพิธีงานวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (13 ต.ค.59) ...

Read more

ร่วมประชุมทบทวนวางแผนการทำงาน ป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อำเภอเชียง…

12-10-2559 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 10 ต.ค.2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน และ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เข้าร่วมประชุมทบทวนวางแผนการทำงาน ป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อำเภอเชียงของ ร่วมกับศูนย์เพื่อน้องหญิง , ศูนย์ประสานความร่วมมือคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ฯ สภ.เชียงของ , นรข.(อำเภอแม่สอด) , หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ , ผู้นำชุมชน ตลอดจนตัวแทนแกนนำสถานประกอบการ เพื่อกำหนดวางแผนงานและโครงการป้องกันปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเก…

09-10-2559 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

7 ต.ค.59 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 (พขส.1) สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ในการนี้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในภารกิจ ของ ด่าน ตม.เชียงแสน ในพื้นที่ตามลำน้ำโขง และเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาฯ ณ ท่าเทียบเรือหิรัญนคร อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ...

Read more

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

07-10-2559 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 6 ต.ค.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

07-10-2559 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 5 ต.ค.2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ต.ม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.มานพ ใจปลา รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ

04-10-2559 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 4 ต.ค. 59 09.00-12.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว. ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการต่างๆกับผู้นำชุมชนและท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดภารกิจหน่วยงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ ข้อเสนอแนะของประชาชน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ณ หอประชุมอำเภอเชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

04-10-2559 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 3 ต.ค.59 เวลา 09.00 น - 12.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทนเจ้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ต.ค.59 เพื่อถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วย และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงของ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จว.เชียงราย

Read more

ร่วมกับศูนย์เพื่อน้องหญิง ดำเนินโครงการ “โครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู…

29-09-2559 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 ก.ย. 59 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อความมั่นคงและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์” ตามที่ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมกับ ศูนย์เพื่อน้องหญิง มูลนิธิพิทักษ์เด็ก สตรี และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ จัดทำ “โครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อความมั่นคงและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ อ.เชียงของ จว.เชียงราย (2) เพื่อเสริมสร้างบทบาทของภาคประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส และแลก...

Read more

ข้าราชการตำรวจเคารพธงชาติ

29-09-2559 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 29 ก.ย.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

29-09-2559 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 28 ก.ย.2559 เวลา 16.00 น.  พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร  ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ  กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก  โดยมี  ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก  ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)  เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

อำนวยการด้านการตรวจคนเข้าเมือง แก่ขบวนรถยนต์สัญชาติจีน 44 คัน คุนหมิง …

29-09-2559 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 14.30 – 16.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วย พ.ต.ท.หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน และข้าราชการตำรวจ งานตรวจบุคคลและพาหนะ, งานสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.เชียงแสน อำนวยการด้านการตรวจคนเข้าเมืองแก่ กลุ่มนักธุรกิจจีน จำนวน 160 คน จะขับรถจีน จำนวน 44 คัน โดยทั้งหมดเป็นนักธุรกิจจากปักกิ่ง ขับรถเดินทางเป็นคาราวานรถยนต์ ใช้เส้นทาง R3A ผ่านด่านบ่อหาญ เข้าสู่ชายแดนลาว ที่บ่อเต็น ผ่านแขวงหลวงน้ำทา แขวงบ่อแก้ว ออกจากเมืองห้วยทราย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เพื่อ เข้าสู่ประเทศไทย ณ ด่าน ตม.เชียงของ โดยการเข้าสู่ประเทศไทย ครั้งนี้...

Read more

ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

27-09-2559 Hits:8 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 27 ก.ย.2559 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.พรรธน์ พรรธนภณ รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ/อำนวยการ ของแต่ละงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 59-60 และความพร้อม เพื่อรอรับการตรวจราชการของจเรตำรวจ และวางแผนการพัฒนาหน่วยตามนโยบายของ ตร. ,สตม.

Read more

พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศปปข.(สน.)…

23-09-2559 Hits:13 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 22 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5 ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ในแม่น้ำโขง (ส่วนหน้า) ( ศปปข.(สน.) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดย พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน ในการนี้ พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ...

Read more

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5 (4) และคณะ

21-09-2559 Hits:12 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 21 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.เชียงแสน ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจาก พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5 (4) โดยมี พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน บรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของหน่วย และรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมอาคารห้องกัก ด่าน ตม.เชียงแสน อ.เชียงของ จว.เชียงราย ...

Read more

พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พะเยา

21-09-2559 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 20 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ รอง ผบก.ตม.5 (4) ได้เดินทางมาตรวจพื้นที่ (ที่ดิน) สำหรับรองรับการก่อสร้างที่พักอาศัยฯ และ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยมี พ.ต.ท.จีรศักด์ ไล้ทองคำ สว.ตม.จว.พะเยา บรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการ ...

Read more

ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติ…

19-09-2559 Hits:10 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 15 ก.ย.2559 เวลา 08.00 น.พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

14-09-2559 Hits:11 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 14 ก.ย.2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์

09-09-2559 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 8 ก.ย.2559 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสนและ พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกับกล่าวปฏิญาณตน อุดมคติตำรวจ วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. และ ผบช.สตม พร้อมทั้งให้โอวาทในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเคร่งครัด ตลอดจนอบรมจริยธรรมและให้หมั่นศึกษา และทำความเข้าใจในประมวลจริยธรรมตำรวจเพื่อยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...

Read more

ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์)

07-09-2559 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันที่ 7 ก.ย.2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ. ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ได้มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ,พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นผู้อำนวยการฝึกและควบคุมการฝึก โดยมี ร.ต.อ.วีรวุฒิ พุ่มไพรจิตร รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน เป็นครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ (ประจำสัปดาห์) เพื่อให้ข้าราชตำรวจในสังกัดได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยของตำรวจ และอุดมคติตำรวจ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นในแนวทางเดียวกัน ...

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถยนต์ 1 คัน)

29-08-2559 Hits:19 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๑ รายการ >>อ่านรายละเอียด PDF

Read more

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

29-08-2559 Hits:94 ประกาศ Super User

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน ๕๐ รายการ

Read more

พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก

ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน